***CLOSED*** B+P Denmark: Chef for Energianalyse hos Energinet.dk


Vil du have en ledende rolle i Danmarks omstilling til grøn energi?

Energinet.dk bidrager til den grønne omstilling af energi-systemet og medvirker til, at omstillingen bliver til gavn for det danske samfund. På samfundets vegne varetager Energinet.dk en række opgaver, som understøtter den energipolitiske ambition om grøn omstilling. Herunder udbetales støtte til miljøvenlig energi.
jobannonce, Chef for Energianalyse

 

Click on logo to learn more about the company