***CLOSED*** B+P Denmark: Energipolitisk Rådgiver


Energinet.dk ejer, driver og bygger de danske el- og gastransmissionsnet, som også knytter Danmark sammen med el- og gassystemerne i vores nabolande. Kerneydelsen er forsyningssikkerhed. Det indebærer, at virksomheden har ansvar for, at det overordnede el- og gassystem er velfungerende, så borgere og virksomheder har sikkerhed for, at de har el og gas nu og i fremtiden. Energinet.dk har ansvar for at skabe rammerne for velfungerende markeder for el og gas, så både forbrugere og producenter af energi sikres fair priser.
stillingsopslag, Energipolitisk Chefrådgiver

 

Click on logo to learn more about the company