***CLOSED*** B+P Finland: Puunjalostusteollisuuden johtava yritys etsii avainpaikalle jalostusyksikön vetäjää!


Etsimme Luvian Saha Oy:n Jalostusyksikölle vetäjää johtamaan ja kehittämään Luvian Saha Oy:n Jalostusyksikköä. Apunasi on kokenut ja osaava alan ammattilaisista koostuva organisaatio. Vastaat yksikön operatiivisesta toiminnasta, myynnistä/viennistä ja strategian ja liiketoiminnan kehittämisestä.
Luvian Saha Oy jalostusyksikön vetäjä