Birn+Partners Executive Bestyrelsesuddannelse

København

Birn+Partners Executive Bestyrelsesuddannelse, København

Dato:
31. august, 1. september, 15.-16 september og 29. september 2021

Lokation:
Bernstorff Slot, Jægersborg Allé 93, 2820 Gentofte

Målgruppe:
Bestyrelsesuddannelsen er for direktører og ledere, der ønsker sig bestyrelsesposter i eksterne bestyrelser.Vi ønsker at dygtiggøre ledere til morgendagens bestyrelsesarbejde, og fastholder livslang læring i efterfølgende webinarer i vores alumni regi.

Vi uddanner dig i det værdiskabende bestyrelsesarbejde

Læs om uddannelsen her (klik på billedet):

  • Med en målrettet bestyrelsesuddannelse bliver du klædt på
    til at håndtere den langsigtede planlægning og det værdiskabende bestyrelsesarbejde
  • Undervisningen er tilrettelagt og tilpasset kontinuerlig feedback fra kursister og konkrete
    markedsforhold i bestyrelser. Undervisningen strækker sig over 5 dage. Dygtige erhvervsledere
  • 1:1 møde med headhunter omkring bestyrelses CV og guidelines
  • Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse, der matcher virksomhedens behov
  • Pris alt inklusiv: 35.500 kr. excl. moms

Hvorfor vælge Birn+Partners Bestyrelsesuddannelsen?

Efter kurset har du:

• Overblik over dit juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem

• Redskaber til at analysere virksomhedens udviklingsbehov og formulere en strategi på områderne

• Redskaber til at foretage risikostyring

• Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse, der matcher virksomhedens behov

• Kompetencer til at påtage dig rollen som bestyrelsesmedlem, og arbejde med fokus på at gennemføre strategien

• Fokus på at udvikle bestyrelsens kompetencer, så den øger sin værdi

• Viden om årshjul, forretningsplaner, M&A, cybercrime, bestyrelses CV, bestyrelses rekruttering, værdiansættelse, bæredygtighed, diversitet, transformationer etc.

• Hands-on viden fra kapitalfonde, topledere, børsnoterede virksomheder & SMV segmentet

• 1:1 møde med headhunter omkring bestyrelses CV og guidelines

• Deltagelse i webinarer efter endt uddannelse med relevante bestyrelsesemner i alumni regi

Tilmeld dig her:

Benyt denne formular ved spørgsmål eller tilmelding

(angiv venligst CVR-nr. ved tilmelding)

Fakultet af indlægsholdere

CFO

Jens H. Lund

Værdiskabelse gennem M&A

Administrerende Direktør

Brian Mikkelsen

Diversitet, sustainability, cybersikkerhed, Gender balance, FN’s verdensmål, digitalisering

Prof. Bestyrelsesmedlem

Carsten Dilling

Bestyrelseskarriere
Lessons learned

Prof. Bestyrelsesmedlem

Jeanette Fangel Løgstrup

Virksomheders samfundsrolle
Ny EU regulering
ESG og bæredygtighed
Kommunikation og medier

CEO

Allan Polack

Governance i bestyrelsesarbejdet
Samspil mellem direktion og bestyrelse
Purpose som tema
CR strategi
Bestyrelsens inddragelse i strategiudvikling og -planlægning

CEO

Jimmi Mortensen

Ledelse og governance i en familievirksomhed
Værdiskabelse og strategi

Prof. Bestyrelsesmedlem

Monica Reib

Selskabstyper, rammer, vedtægter, ejeraftaler
Forretningsorden, mødeorden, processer og struktur
Regler, praksis og cases
Bestyrelse i vækst vs. krise
Dit personlige og juridiske ansvar i bestyrelsen
Udvikling vs. faldgruber

Prof. Bestyrelsesmedlem

Lars Marcher

Samspil mellem direktion og bestyrelse

Managing Partner

Christian Schmidt-Jacobsen

Gennemgang af bestyrelsesmateriale

Partner

Ulrik Ræbild

De økonomiske rammer for bestyrelsens arbejde
Nøgletal, rapportering, årsrapport, regnskaber og styring af økonomi

CEO

Karen Frøsig

Introduktion
Bankens rolle
Kreditvurderinger

Prof. Bestyrelsesmedlem

Sanna Suvanto-Harsaae

Struktur i bestyrelsen, effektivt årshjul, optimal agenda
Konflikthåndtering i bestyrelsen, den konstruktive uenighed

Senior Advisor

Niels Holger Poulsen

Forstå virksomheden og dens situation
Analysere og forstå virksomhedens handlemuligheder
Forretningsplan
Bestyrelsens årshjul
Rapportering
Risikostyring
ESG – FN’s verdensmål

CEO / Managing Director

Mikkel F. Birn

Bestyrelsesrekruttering
Statistik for bestyrelser
Sammensætning af en bestyrelse

Moduler og Uddannelsesindhold

Modul 1

De grundlæggende rammer for bestyrelsens ansvar og arbejde

Globalt udsyn og nærhed til driften

Kontrol vs. udvikling vs. tid

Den effektive og værdiskabende bestyrelse

Dine roller og pligter som bestyrelsesmedlem

Modul 2

Samarbejdet mellem formand, bestyrelse, direktion og ejere

Bestyrelse i vækst vs. Krise

Udvikling og værdiskabelse vs. Faldgruber

Opfølgning, performance, livscyklus og eksekvering

Evaluering af bestyrelsens arbejde

Rekruttering og onboarding af bestyrelsesmedlemmer samt aflønning

Modul 3

De juridiske rammer for bestyrelsens arbejde

Selskabstyper, rammer, vedtægter, ejeraftaler

Forretningsorden, mødeorden, årshjul, processer og struktur

Regler, praksis og cases

Dit personlige og juridiske ansvar i bestyrelsen samt forsikring

Modul 4

De økonomiske rammer for bestyrelsens arbejde

Nøgletal, rapportering, årsrapport, regnskaber og styring af økonomi

Revisors rolle og erklæring i forhold til bestyrelsesarbejdet

Styring af likviditet og økonomi i praksis

Risikovurdering, selskabsloven, kapitalberedskab

Analyser, finansielle instrumenter og formalia

Modul 5

Den strategiske udfordring

Forretningsmodeller og forretningsplaner

Udvikling og styring af virksomheder i vækst eller krise, herunder også kommunikation

Strategi, effektivitet, succession

M&A

Modul 6

Cybersikkerhed

Bæredygtighed

Diversitet

Digitalisering

Bestyrelses CV

1:1 med headhunter

Referencer

Mads Schmidt

Head of Strategy

"Et veldesignet uddannelsesforløb med god variation i undervisningen. Mange kompetente oplægsholdere fra det danske erhvervsliv"

Morten Bilgrav

IT direktør

"Koncentreret forløb med meget afveksling mellem teori, dialog og faglige indlæg til det at arbejde i en bestyrelse, set ud fra meget forskellige vinkler"

Jørgen

CEO

"Struktureret, relevant og inspirerende forløb"

TOP