Birn+Partners Executive Bestyrelsesuddannelse

Vejle

Birn+Partners Executive Bestyrelsesuddannelse, Vejle

Dato:
25. - 26. august, 6. - 7. september og 22. september 2021

Lokation:
H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

Målgruppe:
Bestyrelsesuddannelsen er for direktører og ledere, der ønsker sig bestyrelsesposter i eksterne bestyrelser. Vi ønsker at dygtiggøre ledere til morgendagens bestyrelsesarbejde, og fastholder livslang læring i efterfølgende webinarer i vores alumni regi.

Vi uddanner dig i det værdiskabende bestyrelsesarbejde

Læs om uddannelsen her (klik på billedet):

 • Med en målrettet bestyrelsesuddannelse bliver du klædt på
  til at håndtere den langsigtede planlægning og det værdiskabende bestyrelsesarbejde
 • Undervisningen er tilrettelagt og tilpasset kontinuerlig feedback fra kursister og konkrete
  markedsforhold i bestyrelser. Undervisningen strækker sig over 5 dage. Dygtige erhvervsledere
 • 1:1 møde med headhunter omkring bestyrelses CV og guidelines
 • Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse, der matcher virksomhedens behov
 • Pris alt inklusiv: 35.500 kr. excl. moms

Hvorfor vælge Birn+Partners Bestyrelsesuddannelsen?

Efter kurset har du:

 • Overblik over dit juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem
 • Redskaber til at analysere virksomhedens udviklingsbehov og formulere en strategi på områderne
 • Redskaber til at foretage risikoanalyse
 • Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse, der matcher virksomhedens behov
 • Kompetencer til at påtage dig rollen som bestyrelsesmedlem, og arbejde med fokus på at gennemføre strategien
 • Fokus på at udvikle bestyrelsens kompetencer, så den øger sin værdi
 • Viden om årshjul, forretningsplaner, M&A, cybercrime, bestyrelses CV, bestyrelses rekruttering, værdiansættelse, bæredygtighed, diversitet, transformationer etc.
 • Hands-on viden fra kapitalfonde, topledere, børsnoterede virksomheder & SMV segmentet
 • 1:1 møde med headhunter omkring bestyrelses CV og guidelines
 • Deltagelse i webinarer efter endt uddannelse med relevante bestyrelsesemner i alumni regi

Tilmeld dig her:

Benyt denne formular ved spørgsmål eller tilmelding

(angiv venligst CVR-nr. ved tilmelding)

Fakultet af indlægsholdere

CEO

Niels Duedahl

Forskelle mellem amba og a/s ift. ledelse/bestyrelse
Den strategiske retning
Betragtninger

Group CEO

Morten Hansen

Ejerleder vs. en bestyrelse
Salg af egen virksomhed
Rollen som ekstern i andre bestyrelser
Adm. Direktør i en børsnoteret virksomhed

Prof. Bestyrelsesmedlem

Carsten Bjerg

Fra direktør til professionel bestyrelsesmedlem/formand
Erfaringer

Prof. Bestyrelsesmedlem

Jeanette Fangel Løgstrup

Virksomheders samfundsrolle
Ny EU regulering
ESG og bæredygtighed
Kommunikation og medier

Prof. Bestyrelsesmedlem

Michael Mortensen

Min vej fra Entreprenør – Ejerleder – Kapitalfond – Børsnoteret virksomhed – Bestyrelseskarriere

 

CEO

Peter Arndrup Poulsen

Kapitalfondens fokus ved køb af virksomhed
Ejerledet bestyrelse
Arbejdet mellem bestyrelse og ledelse

Prof. Bestyrelsesmedlem

Kjeld O. Mathiasen

Bestyrelse på fuld tid
Karakteristika fra en SMV bestyrelse
Den spændende vs. den vanskelige rolle
Ejerstrategi

Prof. Bestyrelsesmedlem

Frank Lau

Rammer for bestyrelsens arbejde
Nøgletal, rapportering, regnskaber
Styring af økonomi
Revisors rolle i forhold til bestyrelsesarbejdet
Risikovurdering, selskabsloven, kapitalberedskab

Managing Partner

Erik Svanvig

Juridiske rammer
Regler, praksis og cases
Bestyrelse i vækst vs. krise
Dit personlige og juridiske ansvar
Forsikring

CEO

Helle Ø. Kristiansen

Post-merger integration

CEO

Karen Frøsig

Introduktion
Bankens rolle
Kreditvurderinger

Prof. Bestyrelsesmedlem

Trine Brinch Sørensen

Forstå virksomheden og dens situation
Analysere og forstå virksomhedens handlemuligheder
Bestyrelsens arbejde og sammensætning
Bestyrelsens årshjul
Det værdiskabende bestyrelsesarbejde

CEO / Managing Director

Mikkel F. Birn

Bestyrelsesrekruttering
Statistik for bestyrelser
Sammensætning af en bestyrelse

Moduler og Uddannelsesindhold

Modul 1

De grundlæggende rammer for bestyrelsens ansvar og arbejde

Globalt udsyn og nærhed til driften

Kontrol vs. udvikling vs. tid

Den effektive og værdiskabende bestyrelse

Dine roller og pligter som bestyrelsesmedlem

Modul 2

Samarbejdet mellem formand, bestyrelse, direktion og ejere

Bestyrelse i vækst vs. Krise

Udvikling og værdiskabelse vs. Faldgruber

Opfølgning, performance, livscyklus og eksekvering

Evaluering af bestyrelsens arbejde

Rekruttering og onboarding af bestyrelsesmedlemmer samt aflønning

Modul 3

De juridiske rammer for bestyrelsens arbejde

Selskabstyper, rammer, vedtægter, ejeraftaler

Forretningsorden, mødeorden, årshjul, processer og struktur

Regler, praksis og cases

Dit personlige og juridiske ansvar i bestyrelsen samt forsikring

Modul 4

De økonomiske rammer for bestyrelsens arbejde

Nøgletal, rapportering, årsrapport, regnskaber og styring af økonomi

Revisors rolle og erklæring i forhold til bestyrelsesarbejdet

Styring af likviditet og økonomi i praksis

Risikovurdering, selskabsloven, kapitalberedskab

Analyser, finansielle instrumenter og formalia

Modul 5

Den strategiske udfordring

Forretningsmodeller og forretningsplaner

Udvikling og styring af virksomheder i vækst eller krise, herunder også kommunikation

Strategi, effektivitet, succession

M&A

Modul 6

Cybersikkerhed

Bæredygtighed

Diversitet

Digitalisering

Bestyrelses CV

1:1 med headhunter

Referencer

Kasper

CCO

"Yderst velorganiseret program, der kombinerer teori og praksis med relevante cases. Kan anbefales"

Jørgen

Salgsdirektør

"Bestyrelsesuddannelsen har givet mig en god teoretisk viden ift. det at arbejde i en prof. Bestyrelse. Jeg har fået et fundament, som bliver vigtigt i mine kommende bestyrelsesposter, hvor jeg nu ved, hvad jeg skal være opmærksom på i bestyrelsesarbejdet."

Stine

Direktør

"Meget lærerigt og inspirerende"

TOP