Board Education 2020

Bestyrelsesuddannelse Vejle (Munkebjerg Hotel) d. 17. marts 2020

Klik på billedet herunder og læs om hele programmet og om underviserne

TOP