Narum Gruppen enters a Business Partnership with Birn+Partners

Narum Gruppen, the Career Advisory company in Norway with highest recognition within the top management segment, has now joined partnership with the Birn+Partners Group.
Birn+Partners is a Nordic and European Executive Search and HR Consulting company.
The company is represented in 9 countries with appr. 60 consultants.

The CEO of Narum Gruppen, Signe Lise Narum will continuously through this partnership offer activities within innovative Career Advisory, Executive Coaching, Mentoring, in-depth assessment and development of top leaders/managers -both seniors and top executives.

This partnership and coorporation adds great value to both parties in terms of market profiling and also professionally. Customers and candidates connected to Narum Gruppen will prospectively have access to a well-established international network and Signe-Lise becomes a part of a team of more than 60 partners and consultants. Locally in Norway, Signe-Lise becomes a member of the Birn&Partners,Norway team having 7 consultants with more to come.

Signe-Lise’s ambition has been to develop and modernize Narum Gruppen and with this initiative, she fulfil this dream by joining forces with the trained and highly experienced partners from the Birn+Partners Group. Candidates will experience an expanded product portfolio consisting of both well-developed Executive Career services and now also Executive Search, Onboarding Programs (the first 100 days), Management Board Selection, Cross-Border Services, Management Development and Management Assessment along with an awareness-raising of – and Specialist Development offered for, women striving for management positions at top management level. These services are all based on solid professional objectives, thorough documentation and quality assured processess securing high quality.

Signe-Lise will be situated in the Birn+Partners office at Aker Brygge and become a part of the Norwegian department of Birn+Partners Group.

oooooOOOooooo

Narum Gruppen inngår Partnerskap med Birn+Partners

Narum Gruppen, Norges mest anerkjente selskap innen karriererådgivning for toppledere, har inngått en partneravtale om samarbeid med Birn+Partners Gruppen.

Birn+Partners er en nordisk- og nordeuropeisk Executive search og HR consulting- selskap. Selskapet er representert i ni land med et cirka 60 konsulenter.

Leder av Narum Gruppen, Signe Lise Narum, vil videreføre virksomheten innen avansert karriereutvikling, executive coaching, mentoring, grundig rådgivning og utvikling av ledere på høyt nivå, både seniorer og topp executives i det nye partnerskapet.

Det inngåtte partnerskap og samarbeid har stor verdi for begge selskaper, både markedsmessig og faglig. Når det gjelder Narum Gruppen vil både kunder og kandidater få tilgang til et internasjonalt nettverk som står faglig sterkt, og Signe-Lise blir en del av et kollegium på over 60 partnere og konsulenter. I Norge vil Signe Lise inngå i et team på 7 konsulenter, og som forventes å vokse.

Signe-Lises drøm har vært å videreutvikle og modernisere Narum Gruppen, og hun er nå i ferd med å oppfylle denne drømmen i samarbeid med erfarne og kloke partnere i Birn+Partners Gruppen. Her får kandidatene, i tillegg til gode og nyutviklede produkter innen Executive karriereutvikling, også tilgang til Executive search, Onboardingprogram (de første 100 dagene), Styrevervutvelgelse, Lederutvikling/assessment, og ikke minst et opplegg for bevisstgjøring og spesialutvikling av kvinner som ønsker seg inn i lederstillinger på høyt nivå. Dette er tjenester som alle har en solid faglig forankring, er veldokumenterte og hvor prosessene er kvalitetssikrede.

Signe-Lise flytter inn i Birn+Partners sine kontorer på Aker Brygge og blir derved en del av det norske kollegium i Birn+Partners Gruppen.