Group Cor 5
Group 5

B+Forum ledernettverk

Det er avgjørende for enhver leder å holde seg oppdatert på markedsinformasjon og de siste trendene innen ledelse.

B+Forum er et europeisk ledernettverk som bringer toppledere sammen for å dele og diskutere ledelse og
styrearbeid.

Det er et nettverk og fellesskap for nyutdannede fra Birn+Partners Executive Board Education og ledende kunder og ambassadører.

Vi tilbyr relevante styre- og ledelsesdiskusjoner om aktuelle temaer i nettverket, og du får en unik mulighet til å bygge nettverk med andre ledere og styremedlemmer.

Vi har webinarer om M&A-prosesser, mangfold og inkludering, ESG, cyberkriminalitet og mye mer i vente. Vi inviterer nettverket vårt til møter 6 ganger i året.

B+Forum kommuniserer og deler kunnskap via LinkedIn-profilen:

Birn+Partners Executive Board Forum.