Group Cor 5
Group 5

B+Forum Executive Network

Att hålla dig uppdaterad med den senaste trenden inom ledarskap är avgörande för alla chefer.

B+Forum är ett europeiskt ledningsnätverk som sammanför toppchefer för ett gemensamt syfte för att dela och diskutera ledning och styrelsestyrning.

Det är ett nätverk och en gemenskap för kandidater från Birn+Partners Executive Board Education samt för våra kunder och ambassadörer.

Vi ger relevanta styrelse- och ledningsdiskussioner kring aktuella ämnen i nätverket och du får en unik möjlighet att nätverka med andra chefer och styrelseledamöter.

Vi har webbseminarier om M&A-processer, mångfald och inkludering, ESG, cyberbrottslighet och mycket mer. Vi bjuder in till möten 6 gånger.

B+Forum delar med sig av insikter och kunskaper via LinkedIn-profilen:

Birn+Partners Executive Board Forum.

Free webinar

European Executive Network