Group Cor 5
Group 5

Arvioinnit

Oikea ja toimiva johto on yksi tärkeimmistä kriteereistä hyvien tulosten saavuttamiseksi. Ilman oikeaa johtoryhmää et voi kilpailla, innovoida tai sopeutua muuttuvaan markkinadynamiikkaan, ja seurauksena voi olla markkinaosuuden menetys. 

 

Usein johtoryhmän jäsenten tavoitteet eivät ole linjassa keskenään. Siirtymäkaudet tai haasteelliset ajat jättävät johtoryhmän tyypillisesti ilman yhteistä käsitystä esim. rooleista, vastuista ja onnistuneesta vuorovaikutuksesta tiimin välillä, ja kustannukset ovat kohtalokkaita. Tiimin on jaettava yhteiset päämäärät ja sitoutuminen on tärkeää. Arviointi voi myös olla hyödyllistä päätöksen tukena tilanteissa ennen työntekijän ylennystä tai irtisanomista.

Arviointimenetelmällämme voimme auttaa sinua ymmärtämään tiimin keskeiset sisäiset eroavaisuudet ja löytämään vahvuudet sekä kehitysalueet.

Arviointimenetelmällämme voimme auttaa sinua ymmärtämään tiimin keskeiset sisäiset eroavaisuudet ja löytämään vahvuudet sekä kehitysalueet. Arviointityökaluissamme yhdistyvät psykometriset analyysityökalut ja laadulliset haastattelut 360 asteen palautteilla. Arviointi räätälöidään aina vastaamaan organisaatiosi haasteisiin, ja tarjoamme sen myös eri maiden välillä rajat ylittävänä palveluna. 

Arvioinnin avulla pystymme ennustamaan menestyksekkäästi johtajien kompetensseja ja preferenssejä ja tarjoamaan yritykselle tiedot, joiden avulla voidaan navigoida tarkasti ajankohtaisissa ja tulevissa liiketoimintaa koskevissa päätöksissä. Kun olemme muodostaneet selkeän kuvan johtajien osaamisesta ja kompetensseista, tarjoamme tarvittaessa räätälöityjä valmennus- ja mentorointiohjelmia niin yksilöille ja tiimeille.  

Miten toimimme

Miksi tehdä yhteistyötä kanssamme

Insights on topics that inspire leaders