Group Cor 5
Group 5

Vuokrajohtajat - Interim

Väliaikaiset johtajat varmistavat, että pysyt yrityksen strategian ja suorituskykyvaatimusten tasalla. Niitä käytetään usein myös yritysten konsolidoinnin, uudelleenorganisoinnin, uudelleenjärjestelyn, prosessien optimoinnin tai äkillisen kasvun yhteydessä.

Ota yhteyttä konsultteihimme, niin etsimme teille juuri sopivan vuokrajohtajan.

Vuokrajohtaja on nopea ja joustava vastaus merkittävään markkinahaasteeseen, ja heitä käytetään yhä useammin tasapainottamaan organisaatioiden nopeita muutoksia.

Tilanteissa, joissa joku ylimmästä johdosta tai avainhenkilöistä joutuu jäämään pois lyhyemmäksi tai pidemmäksi aika, on vuokrajohtajan käyttäminen erinomainen ratkaisu. Vuokrajohtajamme ovat kokeneita ja pystyvät astumaan nopeasti ja ammattimaisesti sisään tehtävään, ratkaisemaan ongelman ja suorittamaan tehtävän onnistuneesti.

Vuokrajohtajat varmistavat, että pysytään jatkuvasti yrityksen strategian ja suorituskyvylle asetettujen vaatimusten tasalla. Vuokrajohtajien käyttö voi liittyä irtisanomstilanteiden tai sairaslomien lisäksi myös yrityksen konsolidoinnin, uudelleenorganisoinnin, uudelleenjärjestelyn, prosessien optimoinnin tai äkillisen ja nopean kasvun tilanteissa.

Mitä me teemme

Keskitymme löytämään johtajia, joilla on oikea sekoitus johtamistaitoja, syvällistä osaamista ja kulttuurista sopivuutta asiakkaidemme organisaatioihin ja heidän tavoitteisiinsa nähden. Juuri oikeiden ihmisten löytäminen on tärkeintä. Ympärilläsi olevan tiimin laatu ennustaa parhaiten minkä tahansa yrityksen tulevaa menestystä.