Group Cor 5
Group 5

Assessment

En förstklassig ledningsgrupp är en förutsättning för att nå bra resultat. Utan rätt ledningsgrupp kan du inte konkurrera, förnya dig eller anpassa dig till förändrad marknadsdynamik, och i slutändan tappar du marknadsandelar.

Ett okoordinerat team är ofta en utmaning för många företag. Perioder av transformation eller förändring lämnar vanligtvis ledningsgruppen utan en klar förståelse för roller och ansvar, och kaoset som följer kan vara katastrofalt. Ett team måste vara enat i sin ambition och engagemang för verksamheten.

En omfattande bedömning av din ledningsgrupp kan ge värdefull insikt och hjälpa dig att forma teamet till en enad och effektiv kraft. Det kan också vara användbart före befordran eller uppsägning av en anställd för att validera ditt beslut.

Våra assessment är skräddarsydda för specifika utmaningar i din organisation och erbjuds som en cross-border tjänst vid behov.

Vår beprövade metodik, som innehåller en blandning av psykometriska analysverktyg och kvalitativa intervjuer, kan hjälpa dig att identifiera och lösa inkongruenser innan de blir ett stort problem.

Med vår oöverträffade bedömningsprocess kan vi framgångsrikt förutsäga ledarnas prestationsförmåga och förse dig med data för att exakt navigera i nuvarande och framtida affärsbeslut.

När vi skapat en tydlig bild av ledarnas kapacitet, kan vi utöka vårt partenerskap med skräddarsydda program för individer och team för att implementera positiva utvecklingsinitiativ för din ledningsgrupp.

Hur vi arbetar med assessment

Group 2

Träffa våra konsulter

På Birn+Partners strävar vi efter att vara din betrodda rådgivare. Vi är angelägna om att hjälpa dig att hitta, utvärdera och utveckla talanger och skapa rätt organisationsstruktur och kultur för att uppnå dina affärsmål.
Hitta din konsult

Varför jobba med oss

Insikter om ämnen som inspirerar ledare

Ledarskapets framtid
Enhancing organisational performance with communication

Mergers and acquisitions are on the rise, and with good reason. The current economic climate positions M&A among the few reliable strategies to achieve growth. But the M&A route is one many business owners are neither willing nor able to consider. Fortunately, there are a few extremely effective internal strategies to improve organisational performance.